Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j.) – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień 

30 marca 2017r.o godz. 9-tej (czwartek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 4. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Raciechowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie zewnętrznych punktów nauczania Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czasławiu.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciechowice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 12. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 14. Wolne wnioski i zakończenie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast