Przewodnik Przedsiębiorców Korzystających ze Środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  w Krakowie przekazuje „Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska”

Przewodnik pełni rolę informatora z następujących zakresów:

– baterie i akumulatory,
– decyzje z zakresu gospodarki odpadami,
– ewidencja i sprawozdawczość odpadowa,
– gospodarka opakowaniami,
– opłata produktowa,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
– udostępnienie informacji o środowisku,
– składanie dokumentów.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast