Krajowa Administracja Skarbowa

Z dniem l marca 2017 r. zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która zastąpi dotychczasowe struktury administracji podatkowej. Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Nowa instytucja zostanie wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem wprowadzonych przepisów jest zbudowanie instytucji prostej i przejrzystej, działającej skutecznie, zarówno w zakresie obsługi obywatela, jak też stania na straży przestrzegania przepisów prawa. Jesteśmy przekonani, że połączone służby będą odpowiadały na potrzeby klientów i w ten sposób zasłużą na pozytywny wizerunek w oczach opinii publicznej. Jednolita i silna administracja skarbowa będzie również efektywna i skuteczna w zakresie zwiększenia dochodów budżetowych. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej jest gwarantem wzmocnienia jakości i skuteczności działań kontrolnych w obszarach nieprawidłowości oraz zmniejszenia uciążliwości w funkcjonowaniu rzetelnych i uczciwych podatników.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłal oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będzie także obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Nową, skonsolidowaną Krajową Administrację Skarbową w województwie małopolskim będą tworzyć: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie wraz z dotychczasowymi urzędami skarbowymi, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą w Krakowie z dwoma delegaturami UCS w Krakowie i Nowym Sączu oraz sześcioma podległymi oddziałami celnymi.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnicy urzędów skarbowych będą kontynuować swoje dotychczasowe zadania oraz przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei do zadań naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego należeć będzie m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Nadchodzące zmiany związane z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej są bardzo rozległą reformą, niemniej wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych podatników. Krajowa Administracji Skarbowa to mniej biurokracji, lepsza obsługa interesariuszy oraz większa ochrona uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się