GOPS – Ogłoszenie

Mieszkańcy Gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności z Banku Żywności, którzy obecnie nie korzystają z żadnej formy pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (to znaczy nie korzystają z pomocy finansowej ani z posiłków dla dzieci w szkole lub przedszkolu) powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu uzyskania skierowania uprawniającego odbiór żywności.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:
– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł
– dla osoby w rodzinie 1028 zł

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby w rodzinie771 zł).

W celu uzyskania skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do 8 marca 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiągniętych dochodów netto za miesiąc poprzedni tj. zgłoszenie w lutym dochody za styczeń, zgłoszenie w marcu dochody za luty.

Pierwsza dostawa żywności planowana jest na marzec 2017 r. Dystrybucją żywności dla Gminy Raciechowice zajmuje się Bank Żywności w Krakowie, wydawaniem żywności na terenie naszej gminy będzie zajmować się Spółdzielnia Socjalna ‚Kuźnia Smaku’.

Ponadto informujemy, że osoby i rodziny korzystające obecnie z pomocy GOPS w Raciechowicach i spełniające kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie żywności – zostaną zgłoszone do Banku Żywności przez GOPS w Raciechowicach i będą mogły ją odebrać podczas najbliższej dostawy żywności.

Informacje o dokładnym terminie i miejscu odbioru żywności można uzyskać w GOPS Raciechowice – tel. 12 37 25 210, 12 37 25 242 oraz na stronie internetowej: http://gopsraciechowice.pl/ oraz http://raciechowice.pl/

Kierownik GOPS w Raciechowicach
Barbara Romanczyk

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast