Rzeczpospolita Raciechowicka ’44

Gminy: Raciechowice i Wiśniowa przygotowują publikację pt. Rzeczpospolita Raciechowicka ’44.

Rzeczpospolita Raciechowicka to określenie lokalnego powstania zbrojnego z lata1944 roku, równoległego do wielkiego zrywu w Warszawie. Tutejsze oddziały Armii Krajowej i scalone z nimi formacje Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Batalionów Chłopskich uwolniły wówczas spod okupacji niemieckiej obszar wokół dwóch wsi – przedwojennych i dzisiejszych siedzib gmin – Raciechowic i Wiśniowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o udostępnienie materiałów fotograficznych i pamiątek z okresu II wojny światowej na naszym terenie. Przeszukajcie Państwo swoje archiwa – utrwalmy pamięć bohaterskich walk i poświęcenie naszych ojców i dziadków dla przyszłych pokoleń.

Kontakt:
Urząd Gminy Raciechowice
Katarzyna Magdziarz, tel. 12 37 25 258
Maciej Łabędź, tel. 12 37 25 257

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast