Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

Konkurs na stanowisko dyrektora w Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast