W Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Spadki, testamenty, darowizny i inne umowy rozporządzające majątkiem na wypadek śmierci będą tematem lipcowych seminariów.

Słuchaczy UTW oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18.00 już 21 lipca do remizy OSP w Gruszowie, a 28 lipca do remizy w Poznachowicach Górnych.
Seminarium poprowadzi radca prawny, mecenas Paulina Hans-Bielut – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doktorant Instytutu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na wydziale Prawo Kanoniczne. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie administracyjnym i prawie pomocy społecznej. Prowadzi m.in. sprawy małżeńskie (rozwody, separacje), majątkowe, sprawy spadkowe, opiekuńcze, o alimenty. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Zajmuje się aktywnie prawem kanonicznym i jest w trakcie uzyskiwania uprawnień adwokata kościelnego.

Więcej informacji w biurze projektu, UG Raciechowice, pokój nr 6, tel. 12 3725258.

Spotkania realizowane przez Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” w ramach zadania „Rozwój i społeczna aktywność w UTW w Raciechowicach” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast