Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informujemy, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

 

25 czerwca 2015 r. o godz. 9 – tej (czwartek)
w sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerosławicach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Raciechowice z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
 4. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice o wykonaniu budżetu Gminy Raciechowice za 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciechowice. za rok 2014.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wniosku i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciechowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2014.
 8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Raciechowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2015 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Raciechowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
 13. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i zakończenie.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się