„Od Juniora po Seniora – razem dla wsi”

W styczniu 2015 roku nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 w Krzesławicach – Magdalena Knapik-Lizak, Wioletta Kopanica, Danuta Bryk oraz Małgorzata Janik, przy wsparciu pani Katarzyny Magdziarz z Urzędu Gminy Raciechowice, przygotowały wniosek na realizacje zadania publicznego pn. „Od Juniora po Seniora – razem dla wsi”. Wniosek złożyło, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2015, Stowarzyszenie Mała Ojczyzna. Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację tego zadania.

Projekt jest realizowany od 1 maja bieżącego roku. Jego zakończenie natomiast przewidziano na 30.06.2016. Głównym jego celem jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców sołectw: Krzesławice, Zegartowice i Góra św. Jana, rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania tradycjami regionu a także muzyką, sztuką kulinarną i historią.

Zadanie to będzie realizowane poprzez udział młodzieży i seniorów w warsztatach rękodzieła ludowego, warsztatach kulinarnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych a także w konkursach oraz imprezach integracyjnych. Zostanie utworzona „Skarbnica pokoleń”. Będzie to trwała ekspozycja dawnych narzędzi, przedmiotów codziennego użytku oraz strojów regionalnych. Integrację międzypokoleniową mieszkańców pogłębiać będą także wspólne wycieczki. Wszystkie te działania sprzyjać będą aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w realizacji wspólnego dobra a mianowicie ochrony dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

1. Utworzona zostanie „Skarbnica pokoleń”. Zadanie to będzie polegało na odkrywaniu przez dzieci i młodzież śladów przeszłości w postaci starych fotografii oraz cennych eksponatów, związanych z tradycją i historią regionu. „Skarbnica pokoleń” pozwoli ocalić od zapomnienia oraz wyeksponować przedmioty, nawiązujące do naszej lokalnej kultury.

2. Zorganizowane zostaną warsztaty rękodzieła ludowego i sztuki kulinarnej oraz zajęcia wokalno-instrumentalno-taneczne. W ramach tego działania zorganizowane zostaną również dwie wycieczki – do Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz do Filharmonii.

3. Odbędą się również wydarzenia lokalne:
– spotkanie opłatkowe – przegląd kolęd i pastorałek dla mieszkańców Krzesławic, Góry św. Jana i Zegartowic,
– zabawa karnawałowa oraz
– piknik rodzinny.

Imprezy te zostaną przygotowane wspólnie przez młodzież oraz seniorów z poszczególnych, uwzględnionych w projekcie, sołectw. Organizatorzy „przywrócą do życia” zapomniane pieśni, tańce oraz potrawy, charakterystyczne dla polskiej wsi. Zaprezentują również prace artystyczne, powstałe w trakcie warsztatów rękodzielniczych.

Chcemy pokazać, iż we współpracy z innymi, aktywizowanie lokalnej społeczności jest nie tylko możliwe ale też potrzebne. Wspólne działania i wzajemne inspiracje sprzyjają bowiem budowaniu poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa.

Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast