Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Raciechowice, 2013-03-14

RGPiN.6733.01.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E/ O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 – jednolity tekst z zm.) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 04-03-2013 r. na wniosek inwestora którym jest: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon Dystrybucji Gazu Limanowa z siedzibą : 34-600 Limanowa, ul. Ks. Łazarskiego 14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej z rur PE 100 SDR 11 dn 63 mm przebiegającej przez dz. nr ewidencyjny : 779/2, 781/3, 781/4, 783/4, 784/6,784/5, 783/1, 758, 787/1, 788/2, 788/9, 788/5 w miejscowości Poznachowice Górne, gmina Raciechowice. Zamierzenie inwestycyjne na tym terenie polegać będzie na : budowie sieci gazowej dn 63 PE z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 012/ 3725213.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się