Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Raciechowice, 2011-01-14

RGPiN 733/86/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice

Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest: PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a działająca przez pełnomocnika którym jest : p. Tomasz Kowal, przedstawiciel firmy ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61. zostało wszczęte w dniu 2010-12-06 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 8390 Gruszów w miejscowości Gruszów, gmina Raciechowice”. na terenie działki/działek nr ewidencyjny 265/1 w Gruszowie.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się